Elin OÜ Katselabor on sõltumatu akrediteeritud labor.

Teostame kuni 1000 V elektripaigaldistes järgmisi mõõtmisi ja kontrolle:
- isolatsioonitakistuse mõõtmine;
- kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll vooluga 0,2 A ja 10 A;
- potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõtmine;
- rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;
- rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
- maandustakistuse mõõtmine;
- valgustiheduse mõõtmine;
- elektrikilpide teim ja visuaalne ülevaatus.

Tööde teostamise aluseks on tellija avaldus. Küsimuste tekkimisel täpsustame olukorda ja mõõtmiste täpset mahtu. Tulemused esitame kirjalikult vastavalt kinnitatud metoodikate vormidele.

Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale. Soovi korral teeme Teile ka eelneva hinnapakkumise konkreetse objekti mõõtmistele.

Meeldivat koostööd soovides

Andres Saukas
Elin OÜ Katselabor
Katselabori juhataja

Tel. 6599284
Fax. 6599283
Gsm 58112478
andres@elin.ee