Elin OÜ Katselabor täidab standardi EVS EN ISO/IEC 17025:2000 nõudeid ja on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt sõltumatu laborina.

MÕÕTMISTEENUSTE HINNAKIRI

1. kordusmaanduse mõõtmine lihtsustatud meetodiga 210.00 kr/paigaldis
kordusmaanduse mõõtmine teiste meetoditega 310.00 kr/paigaldis
2. kaitse- ja PEN- juhtide katkematuse kontroll 8.00 kr/punkt
3. potentsiaaliühtlusjuhtide katkematuse kontroll 29.00 kr/punkt
4. rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine 29.00 kr/punkt
5. isolatsioonitakistuse mõõtmine:
- 3f grupp 18.00 kr/punkt
- 1f grupp 15.00 kr/punkt
6. rikkevoolukaitseseadme kontroll 65.00 kr/punkt
7. valgustiheduse mõõtmine (olenevalt punktide arvust) 35.00 kr/punkt
8. elektrikilpide teimimine (isolatsioonitakistus, pingeteim, PE ahelate kontroll):
- koos seonduva teenusega objektil või Tallinn/Pärnu kontor) 600.00 kr/kilp
- üksik teimimine objektil 700.00 kr/kilp
9. Visiiditasu 350.00 kr
Visiiditasu väljaspoole Tallinn/Pärnu linna hind kokkuleppeline.

Puhkepäevadel ja pühadel rakendatakse hindade koefitsienti 2.5, töövälisel ajal koefitsienti 1.5.
Hinnale lisandub käibemaks 18%.

Andres Saukas
Elin OÜ Katselabori juhataja
Tel. 6599284
Fax. 6599283
Gsm 58112478
andres@elin.ee